Onderwijs

About us

"Passend" onderwijs

“Ieder kind is anders… Gelukkig maar!”

De Timotheüsschool streeft ernaar om onderwijs te verzorgen aan álle kinderen uit de buurt. De term passend onderwijs geeft vaak de indruk dat het gaat om kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit is niet zo. Passend onderwijs geldt voor alle kinderen. Door middel van Handelingsgericht werken bieden wij in toenemende mate zorg op maat. Daarnaast is er goede ondersteuning aan de spreekwoordelijke onderkant en bovenkant. Zo wordt er gebruik gemaakt van Levelwerk, en gaan een aantal kinderen naar op een flexklas of een praktijkklas.

Uiteraard besteden we naast de hoofdvakken (taal, rekenen en lezen) ook aandacht aan zaakvakken en creatieve vakken.

In de zorg voor elk kind maken we veel gebruik van observaties, en houden we geregeld Multi-Disciplinaire Overleggen (MDO). Daarbij sluiten verschillende instanties aan, waar nodig, zoals o.a. CJG, EC-adapt en/of Intraverte. Uiteraard gaan we daarin samen op met ouders.  

Daarnaast werken we met:

  • De kinderklankbordgroep (periodiek komt de kinderklankbordgroep bij elkaar om met de Interne vertrouwenspersoon te spreken over zaken zoals het schoolplein en de afspraken.)
  • De Oudercommissie helpt met het opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten (Versieringen, projecten, fietsttocht, Sinterklaas)
  • Verder helpen er ontzettend veel ouders actief mee tijdens diverse activiteiten. Daar zijn we heel erg blij mee.

Positive Behaviour Support (PBS)

Ons pedagogisch klimaat geven we vorm door middel van PBS. In het kort komt het er op neer dat we denken dat complimenten er toe doen. Ook geloven we in de kracht van het positieve benoemen. Hier gaan we als school bewust mee om. Daarnaast hebben we onze afspraken en regels gekoppeld aan onderliggende waarden. Deze waarden zijn:

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
Deze waarden en daaruit voortvloeiende afspraken worden actief besproken in de groepen en tijdens de maandviering. Het is belangrijk om PBS vorm te geven met alle partijen. Dus met school, ouders en kinderen.
About us
About us

Continurooster

Wij werken met een continurooster; dit houdt in dat kinderen op school onder toezicht van een leerkracht in de klassen eten.

Deze opzet heeft consequenties voor het aantal studiedagen: 9, waarvan 1 in de zomervakantie, daardoor 8 door het jaar heen.

Ouders geven zelf eten en drinken mee. De school doet mee aan het schoolfruitproject, waardoor er ook op vaste dagen fruit in de klas is.

Het werken met een continurooster brengt veel rust met zich mee. Dit komt de onderwijstijd ten goede. Daarnaast biedt het kinderen de mogelijkheid om na schooltijd helemaal te ontspannen, ze hoeven niet meer terug naar school.

Gezonde school

Onze school draagt het landelijke vignet Gezonde School. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Schoolfruit
Elke week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit en groente voor de ochtendpauze. Het is lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Wij doen dit in samenwerking met de actie EU-Schoolfruit. Buiten de leveringsweken van EU Schoolfruit om, hanteren wij woensdag als gezonde dag. De kinderen worden dan geacht een gezond tussendoortje mee te nemen.

Sport en bewegen
Onze school heeft speciale aandacht voor het thema sport en bewegen. Zo krijgen de kinderen gym van bevoegde gymdocenten en worden er naschoolse sportactiviteiten en sportevenementen georganiseerd. Voor het buitenspelen is er een gevarieerd aanbod van speelmateriaal en spelletjes. Organisatie Goed Bezig Oldebroek ondersteunt ons bij dit alles.

Rook- en alcoholvrije leeromgeving
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rook- en alcoholvrij schoolterrein. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Er mag dus nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Ook alcoholische dranken willen wij buiten ons schoolterrein houden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
 
*Het vignet ‘Gezonde School’ is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

About us

Meer weten?

Lees meer over De Timotheüsschool