Social Schools

Op de Timotheüsschool vinden wij oudercontact erg belangrijk. Wij zien ouders als partner, maar "onbekend maakt onbemind". In de lagere groepen is er dagelijks contact met ouders en verzorgers, in de hogere groepen wordt dit logischer wijze minder. Men mist daardoor wel een stukje beleving van school.

We merken dat het in deze huidige tijd goed past om snelle en korte berichten met ouders te delen, ter vervanging van lang(zam)ere mails en nieuwsbrieven. Hiervoor gebruik wij de app van Social Schools. In deze besloten app hebben ouders toegang tot de groep van hun kind(eren). De leerkracht kan berichten delen, maar ook foto's, video's en bestanden. Op die manier is het vrij eenvoudig om ouders in het reilen en zeilen van de klas te betrekken. Ook staat de schoolagenda en de klassenagenda in deze app, de agenda is direct geüpdate en te koppelen met uw eigen agenda. Zo loopt u nooit een belangrijke datum mis.