Raad van toezicht/bestuur
De Timotheüsschool staat onder de Raad van Toezicht van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Oldebroek. De Bijbel is de richtsnoer voor ons handelen. Hier hechten we veel waarde aan. 1x per jaar nodigt de Raad van Toezicht de leden van de Vereniging uit voor een algemene vergadering. In die vergadering doet de Raad van Toezicht verslag van de algemene zaken van de Vereniging, van de financiele situatie en laat zij de begroting voor het volgende jaar zien. Ook vinden op de ledenvergadering de (eventuele) verkiezingen plaats. Het Bestuur en de Raad van Toezicht komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit:
  • Debora van Boven
  • Diderik Lokhorst

Fusierapport
Bijlage fusierapport

Timotheüsschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
0525 - 63 18 23

Kalender Binnenkort

apr
23

23 april 2018 - 26 april 2018

apr
26

26 april 2018

apr
27

27 april 2018 - 13 mei 2018

Twitter/Facebook

Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 van de plusklas hun onderzoek en filmpjes gepresenteerd aan klasgenoten… https://t.co/gHfrtVSqED
Koningsspelen deel 2
Koningsspelen deel 1
We zijn begonnen... Koningsspelen 2018! 🇱🇺