Praktische zaken

Schooltijden alle dagen, alle groepen 8:30 - 14:15 uur

Parkeren gebeurt buiten de schoolzone of op de parkeervakken. Gelieve inritten van omwoners vrij te houden.

Kinderen nemen eten en drinken voor de kleine pauze (10:00 uur) en de grote pauze (12:00 - 12:30 uur).

Op woensdag is het fruitdag, op deze dag dient u uw kind iets van fruit en/of groente mee te geven.

Ziekmeldingen gebeuren mondeling (telefonisch) 's ochtends vanaf 8:10 uur. Mail wordt niet op tijd gelezen.

Kinderen mogen pas om 8:20 uur het plein op, vanaf dan is er een pleinwacht aanwezig.

Ouders mogen met hun kleuter (groep 1-2) mee naar binnen,

Vanaf groep 3 staan leerlingen s'ochtends vroeg bij het naar binnengaan in de rij.

Korte mededelingen kunnen 's ochtendsvroeg nog bij de leerkracht gedaan worden (ziek melding of een korte mededeling). Voor grotere zaken wordt u gevraagd een afspraak te maken, die voor beide partijen uitkomt.

Elke maand wordt er door een groep een maandviering in de hal georganiseerd, ouders van de betreffende groep zijn hierbij van harte welkom.

Voor de gymlessen vragen wij u om uw kind goede gymschoenen mee te geven

Verlofaanvragen gaan altijd via de directeur, minimaal 4 weken van te voren.

Timotheüsschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
0525 - 63 18 23