Onze school

Identiteit

De Timotheüsschool is een actief Christelijke school. Er wordt iedere dag geopend en geëindigd met gebed. Daarnaast wordt er gewerkt met de Godsdienstmethode “Kind op maandag”. Ook wordt er in alle groepen veel aandacht besteed aan het zingen van Christelijke liederen. Uiteraard besteden we aandacht aan de Christelijke feesten door middel van vieringen op school en in de kerk. Ook gaan we naar de kerk tijdens biddag en dankdag.
 
We vinden het echter belangrijk dat we onze levensbeschouwelijke identiteit ook terug laten zien in de praktijk. Dit komt tot uiting in onze communicatie naar kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de school, diverse activiteiten en acties en ons pedagogisch klimaat in de vorm van PBS. Hierover leest u hieronder meer.
 

“Passend” onderwijs

“Ieder kind is anders… Gelukkig maar!” Dit was de titel van onze laatst gehouden projectweek. De Timotheüsschool streeft ernaar om onderwijs te verzorgen aan álle kinderen uit de buurt. De term passend onderwijs geeft vaak de indruk dat het gaat om kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit is niet zo. Passend onderwijs geldt voor alle kinderen. Door middel van Handelingsgericht werken bieden wij in toenemende mate zorg op maat. Daarnaast is er goede ondersteuning aan de spreekwoordelijke onderkant en bovenkant. Voor kinderen die meer aankunnen is er ‘Levelwerk’ en voor groep 7 en 8 is er een ‘plusgroep’.
 
Uiteraard besteden we naast de hoofdvakken (taal, rekenen en lezen) ook aandacht aan creatieve vakken, muzikale vorming en aan koken. Hierbij worden we ondersteund door ouders.
 

Samen met ouders en kinderen

We proberen ouders en kinderen actief te betrekken bij ons onderwijs. De Raad van toezicht, Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissie helpen actief mee om ons onderwijs vorm te geven. Ieder orgaan vanuit hun eigen rol.
 

Positive Behaviour Support (PBS)

Ons pedagogisch klimaat geven we vorm door middel van PBS. In het kort komt het er op neer dat we denken dat complimenten er toe doen. Hier gaan we als school bewust mee om. Daarnaast hebben we onze afspraken en regels gekoppeld aan onderliggende waarden. Deze waarden zijn:
 
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
 
Deze waarden en daaruit voortvloeiende afspraken worden actief besproken in de groepen en tijdens de maandviering. Het is belangrijk om PBS vorm te geven met alle partijen. Dus met school, ouders en kinderen.
 
Daarnaast werken we met:
  • De klassenraad (in iedere groep wordt er wekelijks vergaderd over een aantal zaken)
  • De kinderklankbordgroep (periodiek komt de kinderklankbordgroep bij elkaar om met de pedagogisch zorgcoordinator te spreken over zaken zoals het schoolplein en de afspraken.)
  • De ouderklankbordgroep (Periodiek komt deze klankbordgroep bij elkaar om te spreken over zaken die spelen op school zoals de inhoud van de rapporten, samenwerking en regels en afspraken.)
  • De Acitviteitencommissie helpt met het opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten (Versieringen, projecten, fietsttocht, Sinterklaas)
  • Verder helpen er ontzettend veel ouders actief mee tijdens diverse activiteiten, zoals lezen en groepjes begeleiden.

Timotheüsschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
0525 - 63 18 23