Kindcentrum Oldebroek

Er wordt door de stuurgroep volop nagedacht hoe het Kindcentrum Oldebroek ingericht moet worden. Wanneer er informatie is die van belang is, zal dit gedeeld worden. Een Kindcentrum in de kern Oldebroek is een wens die er al ligt vanaf 2014. Concreet voor nu betekent het dat de Peuteropvang TimotheĆ¼s en Peuteropvang "Regenboog" samen verder gaan in peuteropvang "Oldebroek" gesitueerd in het pand van de Regenboog. Hierdoor is er meer ruimte beschikbaar op onze eigen school, zodat we de groei van kleuters kunnen opvangen. In de toekomst zal op meer terreinen worden samengewerkt om de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen van deze 2 scholen te verhogen.

 


Oktober 2018

Betreft: informatie IKC-vorming Oldebroek

 

Beste ouder(s) / verzorger(s)  van de Timotheüsschool, Looschool, CNS ‘De Regenboog’ en SKO,

 

Wij zijn als scholen in Oldebroek samen met SKO, kinderopvangorganisatie, in overleg over de vorming van een IKC.

Met een IKC bedoelen we een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar dat bestaat uit drie verschillende locaties waarin zo optimaal mogelijk wordt samengewerkt tussen de scholen, opvangorganisatie SKO en externe partijen om zo het beste te kunnen bieden voor alle kinderen in Oldebroek. De betrokken scholen zijn de Timotheüsschool, de Looschool en CNS ‘De Regenboog’.

Naast participerende partijen zal er veelvuldig worden samengewerkt met andere organisaties. Dan is te denken aan organisaties die specifieke hulp voor kinderen bieden.

Een aantal keer per jaar komen we als stuurgroep bij elkaar om af te stemmen voor de toekomst. Via onze websites houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken van het toekomstige IKC.

Wij zijn ervan overtuigd dat de IKC-vorming een mooie kans is om efficiënter samen te werken zodat er nog beter wordt afgestemd op wat kinderen in Oldebroek nodig hebben.

 

Hartelijke groet,

 

Ina Martens, directeur Looschool                          

Laurens Kanis, directeur CNS ‘De Regenboog’

Steven van Bessen, directeur Timotheüsschool

Bart Kloppenburg, college van bestuur Stichting De Akker

Patricia Nicolay en Mirjam de Boer, Leidinggevenden SKO

Timotheüsschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
0525 - 63 18 23