Gezonde school

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Schoolfruit

Elke week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit en groente voor de ochtendpauze. Het is lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Wij doen dit in samenwerking met de actie EU-Schoolfruit. Buiten de leveringsweken van EU Schoolfruit om, hanteren wij woensdag als gezonde dag. De kinderen worden dan geacht een gezond tussendoortje mee te nemen.

Sport en bewegen

Onze school heeft speciale aandacht voor het thema sport en bewegen. Zo krijgen de kinderen gym van bevoegde gymdocenten en worden er naschoolse sportactiviteiten en sportevenementen georganiseerd. Voor het buitenspelen is er een gevarieerd aanbod van speelmateriaal en spelletjes. Organisatie Goed Bezig Oldebroek ondersteunt ons bij dit alles.

Rook- en alcoholvrije leeromgeving

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rook- en alcoholvrij schoolterrein. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Er mag dus nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Ook alcoholische dranken willen wij buiten ons schoolterrein houden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

 

*Het vignet ‘Gezonde School’ is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Timotheüsschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
0525 - 63 18 23