Broodschool / BSO

In het schooljaar 2018-2019 starten we met een continurooster met 5 gelijke dagen.

Alle kinderen gaan dan van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school, lunchen gebeurt in de klas onder toezicht van een leerkracht.

Door de komst van een continurooster komt de broodschool te vervallen.

Voor de overblijf op onze school, ook wel 'Broodschool' genoemd, is een protocol opgesteld. Deze kunt u hieronder lezen.

BROODSCHOOLPROTOCOL TIMOTHEÜSSCHOOL

Inschrijvingen en afmeldingen dienen digitaal te gebeuren op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. AIs het niet mogelijk is om te mailen, dan doorgeven aan school.

De kosten zijn: 1,50 euro per keer per kind. (per 1 januari 2018 gaat dit veranderen, zie brief hierboven)

Abonnement:  10 x 15,00 euro
                          20 x 30,00 euro
                          31 x 45,00 euro

Het bedrag kunt u aan uw kind meegeven in een envelop met naam en bedrag er op, of om 12.00 uur zelf aan de broodschoolouders overhandigen.

* De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.
* In de keuken staat een koelkast voor de broodschool. Daarin kan 's morgens de broodtrommel gezet worden.
* De naam van uw kind moet duidelijk op beker/pakje en broodtrommel staan.
* Het meenemen van snoep is niet toegestaan.
* De groepen 1/2 lunchen in een kleuterlokaal, de groepen 3/4 in het lokaal van groep 4 en de groepen 5 t/m 8 lunchen in de hal.

Uitgangspunten voor de kinderen:

* Zorg ervoor dat iedereen fijn en gezellig kan overblijven.
* Praten, kletsen en lachen mag, zolang andere kinderen en de broodschoolouders er geen last van hebben.
* De gewone schoolregels en de PBS gedragsverwachtingen worden ook tijdens de Broodschool gehanteerd.
* Er wordt geluisterd naar de broodschoolouders en iedereen is stil wanneer daar om wordt gevraagd. (stilteteken)
* Met spelmateriaal wordt voorzichtig om gegaan. Ook buiten blijven we op de afgesproken plekken.
* De kinderen wachten in de klas tot dat de broodschoolouders ze hebben opgehaald.

PBS GEDRAGSVERWACHTINGEN OP DE BROODSCHOOL:

* Ik ga voor of na het eten naar de wc.
* Ik ben stil bij het stiltesignaal.
* Ik ben stil tijdens het gebed.
* Ik eet aan tafel en blijf tijdens het eten zitten.
* Ik spreek met zachte stem.
* Ik gooi mijn afval in de prullenbak.
* Ik breng na het eten mijn tas terug.
* Ik zet na het eten mijn stoel weer terug. (in de kring)
* Ik speel met mooi weer buiten.
* Ik neem alleen buitenspeelgoed mee naar buiten.
* Ik speel op het grote plein.

BINNEN SPELEN:

* We spelen alleen binnen als het buiten slecht weer is.
* Er wordt alleen in de overblijfruimte gespeeld en kinderen van groep 1 ,2 en 3 mogen in de kleutergang spelen.
* Met het kleutermateriaal in de gang wordt voorzichtig en op de goede plek gespeeld.
* In de overblijfruimte wordt alleen gespeeld met materiaal van de broodschool.
* Kleurplaten worden gekopieerd wanneer er een ouder aanwezig is.
* Bij het opruimen komt alles weer netjes op de plek waar het hoort.
* Om 13.00 uur gaan kinderen van groep 3 t/m 8, bij goed weer, naar buiten en spelen op het plein. (tot de zandbak)
* De pleinwacht neemt om 13.00 uur het toezicht over.
* kinderen van groep 1 en 2 gaan naar hun eigen groep.

* Kinderen die op de broodschool lijst staan, mogen niet met vriendjes of vriendinnetjes mee tussen de middag als de ouder van deze broodschoolkinderen daar vooraf geen toestemming heeft gegeven.
* Wanneer kinderen zich regelmatig niet aan de afspraken houden en/of storend gedrag vertonen, dan worden de ouders in overleg met de school, op de hoogte gesteld. Wanneer daarna het gedrag niet verbetert, dan hebben de broodschoolouders de mogelijkheid om het kind de toegang tot de broodschool te weigeren (evt. voor bepaalde tijd).

Contactpersoon van de Broodschool is: Judith van Koldenhoven 06 46440781.

Timotheüsschool
Tulpstraat 1
8096 BV Oldebroek
0525 - 63 18 23

Kalender Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden

Twitter/Facebook

Op donderdagmiddag 17 mei zijn de kinderen van groep 4, 5 en 6 naar een muzikale middag van Concordia geweest! Het was erg geslaagd!
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 van de plusklas hun onderzoek en filmpjes gepresenteerd aan klasgenoten… https://t.co/gHfrtVSqED
Koningsspelen deel 2
Koningsspelen deel 1